1

Temat: ogłoszenie o zamówieniu

co zamieszcza się w sekcji III.6) Inne dokumenty w ogłoszeniu o zamówieniu?

2

Odp: ogłoszenie o zamówieniu

ja wpisałam formularz cenowy, pełnomocnictwo