1

Temat: pytanie

Jak rozumieć zapsi w SIWZ: "Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca faksu uważa się za założone w terminie, jezeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie". Czy oznacza to, iż dane pismo wysyłam faksem i poczta tradycyjną? Proszę o radę!

2

Odp: pytanie

Ja tak bym rozumiała i tak stosuję.