1

Temat: zapytanie

Czy odpowiedz na pytanie oferenta zainteresowanego w udziau w przetargu dotyczące wyjaśnienia siwz umieszcza się tylko na stronie internetowej, czy również przesyła się owenu oferentowi?

Odp: zapytanie

Ja w SIWZ mam zapis że wszelkie pytania wyłącznie pisemnie, wiec po pierwsze przyjmuję tylko zapytania pisemne, ewentualnie wysłane faxem plus potwierdzenie że wysłali pocztą. Takie wymagania stawia sobie mój dyrektor.
Jeśli mam pytania do SIWZ to oczywiście umieszczam na stronie oraz przesyłam zainteresowanym (oferentom którzy złożyli już oferty) fax plus poczta (za potwierdzeniem odbioru)

art.38. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

pozdrawiam