Temat: opłata za pełnomocnictwo

a ja mam pytanie, jak to jest z tą opłatą za pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych.
Czytałem już w necie chyba wszystko i jedni piszą że muszą być, drudzy piszą że nie muszą być. wiec ja już nie wiem. Nie bardzo tez wiem jak ma wyglądac taka opłata, i na jakiej podstawie??
Jeśli ktos mógłby mi odpowiedzieć byłbym wdzięczny

2

Odp: opłata za pełnomocnictwo

grajczarek napisał/a:

jedni piszą że muszą być, drudzy piszą że nie muszą być.

Ciekaw bardzo jestem argumentacji tych pierwszych...
Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej (nie ma zastosowania KPA) wiec pełnomocnictwo do złożenia oferty/protestu nie podlega opłacie skarbowej

3

Odp: opłata za pełnomocnictwo

z opłatą na pełnomocnictwie jest tak, że opłata skarbowa zgodnie z art. 2 & 1 pkt. 3 ustawy o opłacie skarbowej należy do sfery prawa podatkowego.
Wykonawca, można by uznać, że podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 3, gdyż brak uiszczenie opłaty w postaci naklejenia i skasowania znaków skarbowych jest uchybieniem, który podlega zaległościom podatkowym.
Jednak zobowiązanie to nie musi być wypełnione w formie zakupu znaków skarbowych, a może być dokonane w formie np. przelewu. Pewne jest, że zamawiający nie dysponuje możliwością sprawdzenia wykonawcy czy zobowiązanie to wypełnił. Ograniczenie to wynika z treścią rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądąc zamawiający oraz form w jakich te dokuemnty maja byc składane - brak jest w katalogu dokumentu uprawniającego do żądania rzeczowego sprawdzenia.
Zaświadczenie z US jest tylko potwierdzeniem (bądź nie) o nie zaleganiu z płatnościami podatkowymi w zakresie prowadzonej działalności.

Czy ze znakiem czy nie, pełnomocnictwo jest ważne, jeżeli tylko nie uchybia przepisom uprawniającym do jego wystawienia, np. ważność podpisu wystawiającego.

4

Odp: opłata za pełnomocnictwo

mimo, że opłata skarbowa wynika z prawa podatkowego, a brak opłaty za pełnomocnictwo wg wyroków arbitrów nie powinien dyskwalifikować oferty jako ważnej, z nowelizacji ustwy o opłacie skarbowej jasno wynika, że do pełnomocnictwa winien być załączony dokument potwierdzający dokonanie takiej opłaty. Opłaty mozna dokonywac na rachunek US lub w jego kasie.
A ja mam pytanie jesli pełnomocnictwa udziela współwłaściciel Spółki Jawnej a Spółka podlega pod inny Urząd Skarbowy niż współwłaściciel, to gdzie nalezy dokonać stosownej wpłaty? w urzędzie spółki, czy w urzędzie współwłaściciela? Bo urzędnicy sami sie gubią w tym co mówią.

5

Odp: opłata za pełnomocnictwo

sialabala napisał/a:

z nowelizacji ustwy o opłacie skarbowej jasno wynika, że do pełnomocnictwa winien być załączony dokument potwierdzający dokonanie takiej opłaty.

Masz na myśli pełnomocnictwo do złożenia oferty? Jeśli tak, to z którego art. jasno to wynika?

6

Odp: opłata za pełnomocnictwo

Marko napisał/a:

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej (nie ma zastosowania KPA) wiec pełnomocnictwo do złożenia oferty/protestu nie podlega opłacie skarbowej

Dokładnie tak.

7

Odp: opłata za pełnomocnictwo

Rozmawiałem z prowadzącym szkolenia dotyczące opłaty skarbowej. POwiedział mi że pełnomocnictwa do przetargów nie podlegają opłacie, gdyż podlegają pod Kodeks Cywilny, a z kodeksu cywilnego nie wynika że pełnomocnictwa muszą podlegać opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlegają  tylko pełnomocnictwa z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Tylko teraz jak do tego ustosunkują się Zamawiający???

8

Odp: opłata za pełnomocnictwo

grajczarek napisał/a:

Tylko teraz jak do tego ustosunkują się Zamawiający???

Uzasadnienie mocno uproszczone, ale konkluzja dobra.

9

Odp: opłata za pełnomocnictwo

grajczarek napisał/a:

Rozmawiałem z prowadzącym szkolenia dotyczące opłaty skarbowej. POwiedział mi że pełnomocnictwa do przetargów nie podlegają opłacie, gdyż podlegają pod Kodeks Cywilny, a z kodeksu cywilnego nie wynika że pełnomocnictwa muszą podlegać opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlegają  tylko pełnomocnictwa z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Tylko teraz jak do tego ustosunkują się Zamawiający???

normalnie, wystarczy im tylko przy zbyt wygórowanych oczekiwaniach w zakresie wymaganych pełnomocnictw, wykazać to cowyżej napisałeś. Oprotestować bezsensowne zapisy w siwz.