Temat: oświadczenia według druku ZP-11 a wzór protokołu z udzielenia zp

Proszę o wyjaśnienie jak się ma art. 17 ust. 2 pzp dotyczący obowiązku składania przez "osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia" oświadczenia, do wzoru protokołu druk ZP-1 (załącznik do Rozporządz. PRM) konkretnie do pkt 5.1 zdanie drugie wzoru porotokołu. Chodzi mi o sytuację gdy kierownik zamawiającego nie wykonuje żadnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (powierzył zastrzeżone dla siebie czynności pracownikowi zamawiającego) i czy w takim przypadku mając na uwadze ww. zapis protokołu kierownik zmawiającego jest obowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pzp

2

Odp: oświadczenia według druku ZP-11 a wzór protokołu z udzielenia zp

Skoro nie wykonuje to nie składa

3

Odp: oświadczenia według druku ZP-11 a wzór protokołu z udzielenia zp

ale co z pkt 5.1 we wzorze protokołu, który przeciez nalezy wypełnić. tam przewidziano równiez oddzielnie opcję dla osoby która wykonuje czynności za kierownika zamawiającego w sytuacji gdy kierownik jej to zleci. Ponadto wzór w tym punkcie tylko w jednym przypadku przewiduje możliwość jego niewypełnienia, tj. w sytacji gdy kierownika łączą z wykonawcami okoliczności o których w art. 17. Przepraszam ale odpowiedzi nie moge uznać za satysfakcjonującą. Rozmawiałem o tym z kilkoma arbitrami i każdy uważa że dla ostrozności procesowej należąłoby takie oświadczenie zawsze składać ale nie rozwiewa to moich wątpliwości. Chcę zaznaczyć , że fantazja kontrolujących nie zna granic dlatego chciałbym coś bardziej konkretnie wiedzieć. Nie odkryje Ameryki jak powiem, że to nie pierwsza sytacja gdy wzór protokołu jest niespójny z przepisami pzp. Ale może ktoś zna rozstrzygnięcie jakieś w tej sprawie

4

Odp: oświadczenia według druku ZP-11 a wzór protokołu z udzielenia zp

Można przecież wykreślić to zdanie, ze kierownik zamawiajacego złozył oswiadczenie...
Podobnie jak wykresla sie zdanie "Liste wykluczonych wykonawców stanowi załacznik..." jesli nikogo nie wykluczono.