Temat: kwiatki :)

dlaczego wykonawcy narzekają na zamawiających a zamawiający na wykonawców?
bo pomysłowość i jednych i drugich przechodzi czasami ludzkie pojęcie smile
proponuję wrzucać tu bzdury z jakimi się spotykacie smile

ja dla przykładu ostatnio znalazłam coś takiego:

W żądanych dokumentach Z. zawarł zapis:

1.5         umowy wiążącej podmioty w przypadku składania oferty wspólnej potwierdzonej notarialnie

smile

2

Odp: kwiatki :)

Dobre smile

A mi wykonawca złożył protest, bo kilka lat świadczył usługę (jako najtańszy), aż tu wreszcie złozył oferte droższą i przegrał. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego przegrał...przecież tyyyyyle lat dla nas swiadczył usługę i jest w tym dobry i wogóle... smile

3 (edytowany przez hamerek 2009-11-13 19:50:04)

Odp: kwiatki :)

to ja mam jeszcze jedno smile

kryteria oceny były 2
?Cena? 70%
?Cena za opcję udzielenia licencji na oprogramowanie? 30%
Z bardzo ładnie przedstawił wzory wg których przyzna punkty.

firma która wygrała miała dość wysoką cenę, ale z ceną za opcję udzielenia licencji zeszła bardzo nisko. W efekcie druga w kolejności firma, mimo iż w cenę miała znacznie niższą niż zwycięska firma, to cenę za opcję udzielenia licencji dała dużo wyższą i w efekcie zajęła drugie miejsce
Oczywiście  złożyła protest, w którym dowodzi, że nieważna jest punktacja wg kryteriów oceny, a jedynie sam fakt, że cena ich oferty (za cenę uważają sumę ceny i ceny za opcję udzielenia licencji) jest najniższa smile)))

Dodam tylko, że Z. określił w siwz jak należy obliczyć cenę brutto oferty. Cena za opcję oczywiście do niej nie wchodzi. Jest to dodatkowa cena, której podania wymagał Z.

4

Odp: kwiatki :)

"Ocena jakości oferowanych produktów ? waga kryterium 20% odpowiada 2 punktom.

W celu wykluczenia produktów o bardzo niskiej jakości Zamawiający będzie kierował się oceną opartą na kilkuletnim doświadczeniu i wiedzy członków Komisji nabytym w trakcie realizacji zakupów i kontaktów z wykonawcami, a także na podstawie opinii jaką cieszą się oferowane produkty na rynku. Każda oferta otrzymywać będzie od poszczególnych członków komisji maksymalnie 2 punkty. Dopuszcza się stosowanie ułamkowych części punktów do dwóch miejsc po przecinku. Średnia arytmetyczna punktów uzyskanych przez ofertę od poszczególnych członków komisji stanowić będzie jej ocenę"
- to tak z mojego podwórka smile
Pozdrawiam  Zamawiających smile