1 (edytowany przez jstan1 2022-09-28 10:16:28)

Temat: Komu przesłać kopię odwołania

Proszę o pomoc. Do zamawiającego wpłynęło odwołanie, natomiast zgodnie z art. 524 PZP należy przesłać kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. Czy zgodnie z ww. przepisem należy przesłać kopię odwołania również wykonawcom których oferty zostały odrzucone (termin na złożenie odwołania przez tych wykonawców na dzień dzisiejszy już upłynął).

2

Odp: Komu przesłać kopię odwołania

Ślij wszystkim, bo nie ma wyjątków, a w najgorszym razie - co za problem. Wykonawcy mogą zgłosić przystąpienie i to KIO będzie się martwić terminami.

3

Odp: Komu przesłać kopię odwołania

Tylko czy wykonawca, którego oferta została odrzucona i nie wniósł w tym zakresie odwołania, posiada jeszcze status wykonawcy?

4

Odp: Komu przesłać kopię odwołania

Moim zdaniem, patrząc na definicję wykonawcy w art. 7, tak.

5

Odp: Komu przesłać kopię odwołania

odwołanie wpłynęło i każdy może się przyłączyć, zauważ, że wpłynąć może w ostnich sekundach a wtedy i tak informujesz o tym po terminach jakichkolwie. Oferta odrzucona nie ma wpływu na statut wykonawcy. Bo np. czy podmiot który złozy protest a nie złoży oferty ma takie prawo? ... i owszem