1

Temat: badanie podstaw wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia

- Otwarcie przetargu - 15.04.2022 roku
- Zawarta umowa - 25.04.2022 roku.

Jaki może być zarzut kontrolujących jeżeli nie było w dokumentacji tj. w SWZ i w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia zapisów wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które weszły w życie 13 kwietnia 2022 roku??

2

Odp: badanie podstaw wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia

Wg mnie nie powinno byc żadnego zarzutu.
Wykluczać można Wykonawcę od 30 kwietnia.
Ewentualnie jakąś notatkę sporządzić, ze sprawdzono na podstawie listy sankcyjnej, ze Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu.

3

Odp: badanie podstaw wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia

Lista pojawiła się dopiero 26.04 tak więc na nią bym się nie powoływał.

4

Odp: badanie podstaw wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia

nie widzę podstaw dla kontrolujących, nie widzę też sankcji dla nas. Ja nawet w rozpoczętych nic nie zmieniam a przed podpisaniem umowy tylko zweryfikuję do listy. Napisałem samoistne wyjaśnienia do postępowań w toku w tym zakresie