1

Temat: Czy wszysttkie rosyjskie firmy podlegają wykluczeniu?

Czy wszystkie rosyjskie firmy podlegają wykluczeniu Czy tylko te z wykazu?

2

Odp: Czy wszysttkie rosyjskie firmy podlegają wykluczeniu?

W postępowaniu krajowym tylko te z wykazów wskazanych w art. 7 ust. 1. W unijnym zasadniczo wszystkie.

3

Odp: Czy wszysttkie rosyjskie firmy podlegają wykluczeniu?

A Czy Wykaz podmiotów objętych sankcjami jest jeden tzn. dla wszystkich ten sam, czy osobno dla wykonawców krajowych i osobno dla wykonawców zagranicznych?

4

Odp: Czy wszysttkie rosyjskie firmy podlegają wykluczeniu?

Wykazy nie dzielą wykonawców na krajowych i zagranicznych. Zresztą dwa z tych wykazów są w rozporządzeniach unijnych, więc niemożliwym byłby taki podział.

5

Odp: Czy wszysttkie rosyjskie firmy podlegają wykluczeniu?

Dziękuje za odpowiedź.