1

Temat: Oświadczenie o aktualności informacji

Witam

Mam pytanie. Czy w postępowaniu krajowym gdzie zamawiający żądał np. KRS lub CEDiG oraz ZUS i US to może również żądać oświadczenia o aktualności informacji? Chodzi o to, że w tym oświadczeniu zamawiający wskaże zakres podstaw wykluczenia ale z wyłączeniem art. 109 ust. 1 pkt 4 (bo na potwierdzenie jest wymagany KRS lub CEDiG) a jeśli chodzi o art. 109 ust. 1 pkt 1 (potwierdzeniem jest ZUS i US) tylko odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych (ZUS i US nie zawierają takich informacji)?

Patrząc na rozporządzenie wiadomo Oświadczenie o aktualności zamawiający może nie musi żądać. Dalej jest, że zamiast podmiotowych środków dowodowych do których w rozporządzeniu jest odniesienie można żądać oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez zamawiającego. Patrząc na ten zapis można wyjść z założenia, że zamawiający może żądać w tym  oświadczeniu wskazanych przez siebie podstaw prawnych wykluczenia z oświadczenia wstępnego. Kiedyś na szkoleniu dowiedziałam się że w postępowaniach krajowych zamawiający  może w oświadczeniu o aktualności wskazać które podstawy wykluczenia ma potwierdzić wykonawca.