1

Temat: podwykonawca - podmiot udostępniający zasoby

Na etapie składania ofert wykonawca posiłkuje się podmiotem trzecim w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu i wskazuje go jako podwykonawcę. Natomiast na etapie realizacji umowy nie zgłasza tego podwykonawcy, czyli realizuje zamówienie sam. Jak prawnie wygląda sposób na uregulowanie tej sprawy? Sprawa dotyczy robót budowlanych.