1

Temat: Wynagrodzenie w częściach

Czy art. 443 ustawy Pzp ma również zastosowanie do umów na okres krótszy niż 12 miesięcy?

2

Odp: Wynagrodzenie w częściach

Nie ma,
co nie oznacza że nie można w projektowanych postanowieniach tego zastosować (ust. 2) oraz ust. 3 przy zachowaniu innych przepisów Pzp związanych z zaliczkami.

3

Odp: Wynagrodzenie w częściach

Czy przepisy zabraniają płatności częściowych w umowach na okres do 12 miesięcy (przedmiot zamówienia  będzie  zrealizowany w tym roku)?

4

Odp: Wynagrodzenie w częściach

Skąd taki pomysł, ja bardzo często stosuję płatności częściowe. Warunkiem jest przewidzenie tego w projekcie umowy zawarcie później w ostatecznej umowie takich zapisów.

5

Odp: Wynagrodzenie w częściach

Jeżeli w danej części płatności jest udział podwykonawcy to należny żądać od wykonawcy  rozliczenie się z podwykonawcą?

6

Odp: Wynagrodzenie w częściach

Ze względu na solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy względem podwykonawcy jest to konieczne.

7

Odp: Wynagrodzenie w częściach

Dziękuje za pomoc.