1

Temat: zmiana wynagrodzenia

Zamawiający w postępowaniu na usługi pocztowe przewidział możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia, zgodnie z art. 436 pkt 4B oraz art. 439 ustawy Pzp. Czy Zamawiający powinien dopuścić także zmianę cen jednostkowych za wykonanie ww. usług w okresie obowiązywania umowy, w przypadku, gdy będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z zastrzeżeniem ww. zmian wynagrodzenia (art. 436 i 439 Pzp)?