1

Temat: powiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania

W jakim terminie Zamawiający winien poinformować wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (art. 262 Pzp) o wszczęciu kolejnego postępowania (przetarg nieograniczony - procedura unijna) - po przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej czy po publikacji tego ogłoszenia w DUUE?
Jeżeli w uprzednio prowadzonym postępowaniu wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści SWZ ale nie złożył oferty w tym postępowaniu, to czy również należy tego wykonawcę poinformować o wszczęciu kolejnego postępowania, zgodnie z art. 262 Pzp?

2 (edytowany przez memphis 2022-01-01 14:31:33)

Odp: powiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania

W kwestii terminu zawiadomienia odpowiedź znajdziesz w art. 130. Obowiązkowo informujesz tych wykonawców, którzy złożyli oferty.

3 (edytowany przez jo 2022-01-03 09:19:53)

Odp: powiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania

w dniu opublikowania ogłoszenia lub dzień po