1

Temat: oryginał zabezpieczenia

W SWZ podaliśmy, że  "Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę, do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania".
Rozumiem, że mogę przyjąć gwarancję, będącą zabezpieczeniem, podpisaną podpisem elektronicznym, gdyż jest  to oryginał?

2

Odp: oryginał zabezpieczenia

Generalnie tak, przy czym gwarancja musi być podpisana tak, aby obowiązywała na bazie przepisów, w oparciu o które ją wydano.