1 (edytowany przez Commandante 2021-11-29 20:25:21)

Temat: Referencje/protokół odbioru wystawiony na osoby z wykazu osób

Startuję w postępowaniu na inspektora nadzoru (tryb podstawowy bez negocjacji) i mam dylemat. Zamawiający twierdzi, że protokół odbioru, który złożyłem na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia jest niewłaściwym dokumentem, ponieważ nie wskazuje tego, iż moja firma wykonała usługę (rzeczywiście nie wykonała), a wskazano jedynie nazwiska inspektorów nadzoru - dokładnie tych samych, którzy zostali przeze mnie wymienieni w wykazie osób do postępowania, dla którego wykazywałem się tym protokołem odbioru. Teraz pytanie: czy jeśli dysponuję bezpośrednio całym składem wymienionym w wykazie osób i cały ten skład został imiennie wymieniony jako pełniący obowiązki inspektorów nadzoru w protokole odbioru z zadania, którym wykazywałem się w postępowaniu, to i tak oznacza to korzystanie z zasobów podmiotów trzecich czy też jeśli są oni osobami, którymi dysponuję bezpośrednio to rozciąga się też na spełnianie warunku wiedzy i doświadczenie?,

Kiedyś pisałem o podobnej sytuacji tutaj na forum i napisaliście, że skoro dysponuję osobami  bezpośrednio to nie muszę oświadczać o korzystaniu z zasobów podmiotu trzeciego także w zakresie wiedzy i doświadczenia, ale natknąłem się na artykuł na Portalu ZP, w którym stwierdzono, że kategorycznie wiedza i doświadczenie będące w posiadaniu osób, nawet takich, którymi dysponuje się bezpośrednio, wymaga oświadczenia o korzystaniu z zasobów podmiotu trzeciego. Tekst był stary, z 2012 roku, a orzecznictwa nie mogę w tej sprawie odnaleźć, więc może coś uległo zmianie od tamtego czasu, jeśli rzeczywiście było, jak wówczas pisali.

2

Odp: Referencje/protokół odbioru wystawiony na osoby z wykazu osób

Wszyskie dane osób i dysponowanie nie dotyczą samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, pinspektor nadzoru, projektant). I teraz jeśli są zatrudnieni u Ciebie - wystarczy to wskazać i doświadczenie może być Twoje. Jeśli nie są wystarczy ich oświadczenie o przyjęciu zobowiązania.
W pierwszym przypadku doświadczenie dotyczy firmy jesli wykażesz, że są i byli zatrudnieni. W drugi dotyczy osób biorących udział.

3

Odp: Referencje/protokół odbioru wystawiony na osoby z wykazu osób

Zgodziłbym się z portalzp. Jeżeli każdy inspektor wykonywał we własnym imieniu usługę w swojej specjalności, to w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia inspektorzy występują w charakterze podmiotów trzecich. Teraz jest kwestia, jak brzmi warunek, czy zamawiający dopuścił sumowanie doświadczenia i czy złożyłeś zobowiązania.

4 (edytowany przez Commandante 2021-11-30 11:59:48)

Odp: Referencje/protokół odbioru wystawiony na osoby z wykazu osób

cbud - "Wszystkie dane osób i dysponowanie nie dotyczą samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, inspektor nadzoru, projektant)". Niezbyt dobrze rozumiem to stwierdzenie. Mógłbyś wyjaśnić? Jeśli nie zatrudniam ich, tylko dysponuję bezpośrednio na podstawie umowy zlecenia to powinienem dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego czy nie?

memphis - inspektorzy byli zrzeszeni w ramach jednego zadania. Konstruktor koordynował prace instalatorów. Jedyna różnica jest taka, że nie moja firma szyldowała pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa była jedna. Zobowiązania nie złożyłem, bo uznałem to za nonsens. Musiałbym oświadczyć, że korzystam z referencji trzeciego podmiotu, który mi ich użycza i który żeby urealnić udostępnienie wykona zamówienie w swojej części, ale tak naprawdę to dysponuję tym podmiotem trzecim bezpośrednio. smile

5

Odp: Referencje/protokół odbioru wystawiony na osoby z wykazu osób

Skoro nie zatrudniasz ich - ro są podmioty trzecie. Tak

6

Odp: Referencje/protokół odbioru wystawiony na osoby z wykazu osób

A nie jest tak, że podmiotem, którym wykonawca dysponuje bezpośrednio jest także osoba, z którą zawarto umowę cywilnoprawną?

7

Odp: Referencje/protokół odbioru wystawiony na osoby z wykazu osób

inspektor nadzoru, kierownik, projektant - to inna definicja i tu nie ma znaczenia bo nie nakazuje mu się czasu przybycia, jakości roboty, kogoś kontrolującego itp

8

Odp: Referencje/protokół odbioru wystawiony na osoby z wykazu osób

Commandante napisał/a:

cbud   Jedyna różnica jest taka, że nie moja firma szyldowała pełnienie nadzoru inwestorskiego.  smile

To sformułowanie stanowi sedno sprawy. Jeżeli Twoja firma nie szyldowała pełnienia nadzoru to nie uzyskała doświadczenia. To że obecnie dokładnie te same osoby mają pełnić takie same funkcje nie ma żadnego znaczenia dla  potwierdzenia doświadczenia Twojej firmy. Firma Twoja nie posiada wymaganego doświadczenia.

9

Odp: Referencje/protokół odbioru wystawiony na osoby z wykazu osób

marekw2 napisał/a:
Commandante napisał/a:

cbud   Jedyna różnica jest taka, że nie moja firma szyldowała pełnienie nadzoru inwestorskiego.  smile

To sformułowanie stanowi sedno sprawy. Jeżeli Twoja firma nie szyldowała pełnienia nadzoru to nie uzyskała doświadczenia. To że obecnie dokładnie te same osoby mają pełnić takie same funkcje nie ma żadnego znaczenia dla  potwierdzenia doświadczenia Twojej firmy. Firma Twoja nie posiada wymaganego doświadczenia.

Tak, ale:

Commandante napisał/a:

Zobowiązania nie złożyłem, bo uznałem to za nonsens. Musiałbym oświadczyć, że korzystam z referencji trzeciego podmiotu, który mi ich użycza i który żeby urealnić udostępnienie wykona zamówienie w swojej części, ale tak naprawdę to dysponuję tym podmiotem trzecim bezpośrednio.

Czyli dochodzi do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, który nie jest podmiotem trzecim, tylko podmiotem własnym. Nielogiczne. Dodam, że inspektor główny, wskazany w protokole odbioru, na który chciałem się powołać, ma moje wszelkie pełnomocnictwa do reprezentacji. Oprócz tego, sam byłem upełnomocniony do wszelkich czynności przez firmę, która wykonywała nadzór nad robotami z protokołu, sam też koordynowałem pracę inspektorów.

Czy jest jakieś orzecznictwo w tej sprawie, bo gdy szukałem to nie natknąłem się na nic konstruktywnego, oprócz tego artykułu z Portalu ZP, który był stary i w dodatku lakoniczny, bo nie powoływał się na żadną przesłankę prawną?

10

Odp: Referencje/protokół odbioru wystawiony na osoby z wykazu osób

Nielogiczne byłoby też to, gdyby doświadczenie osób trzecich miało stać się doświadczeniem Twojej firmy. Twoja firma, mimo że zatrudniła pracowników, którzy mają określone doświadczenie, nie nabyła doświadczenia, ponieważ doświadczenie tych osób (w tym wypadku także jako podmiotów, bo każda osoba występowała w charakterze wykonawcy) jest niezbywalne.
Podsumowując, nabyłeś tylko kadry, ale nie doświadczenie.