1

Temat: protokół zp-pn

dokopał się ktoś do nowego wzoru zp-pn w wersji edytowalnej?
Jeżeli tak poproszę o link.

2

Odp: protokół zp-pn

https://www.kamilamizeracka.pl/edytowalne-wzory-protokolow-postepowania-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych-do-pobrania/

3

Odp: protokół zp-pn

jakby ktoś jeszcze szukał
https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/wzory-protokolow

4

Odp: protokół zp-pn

czy w przypadku podziału zamówienia na cześci i procedowania każdej cześci osbnym postępowaniem gdzie wartość szacunkowa całości wynosi np. 1.000.000,00 a wartość procedowanej aktualnie części 300.000,00 treść protokołu  powinna wyglądać tak? (protokół dla każdej części osobny)

Wartość (można wypełnić po otwarciu ofert)
☑zamówienia 1.000.000,00zł netto zł, co stanowi równowartość 234230,44 euro 
    zamówień (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podziałem na części:
1)    ………………...… zł, co stanowi równowartość ………….…….… euro
2)    …………….......… zł, co stanowi równowartość ……………..…… euro
3)    ………………..…. zł, co stanowi równowartość ………………..… euro
4)    …………………………………..
    zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej,
została ustalona na kwotę ........................... zł, co stanowi równowartość ........................... euro,
☑w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1 pkt 7 oraz          w art. 388 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa”, została ustalona na kwotę 200.000,00 zł, co stanowi równowartość 46846,09 euro,
☑ zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 1.000.000,00zł netto  co stanowiło równowartość 234230,44 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie)300.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 70269,13. euro

5

Odp: protokół zp-pn

i jeszcze jedno ...

30.04.2021- kierownik zatwierdził wybór oferty
04.05.2021- wykonawca składa dokumentu które miał przedłożyć po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy, kierownik zatwierdza te dokumenty
06.05.2021 - podpisanie umowy

w regulaminie komisji mam, że kończy ona pracę w momencie podpisania umowy lub unieważnieniu postępowania. Jakie daty więc wpisać w protokole?

pkt. 17 zp-pn
1.    Prace ☑ komisji przetargowej  osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem  postępowania zakończyły się w dniu  ................ r.
1)   
2)   
3)   
4)   
5)   

                                      (imię i nazwisko)                                                                  (podpis)

2.    Prace ☑ komisji przetargowej  osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, wynik oceny ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania w dniu ................ r. zatwierdził:

6

Odp: protokół zp-pn

jasiekrok napisał/a:

czy w przypadku podziału zamówienia na cześci i procedowania każdej cześci osbnym postępowaniem gdzie wartość szacunkowa całości wynosi np. 1.000.000,00 a wartość procedowanej aktualnie części 300.000,00 treść protokołu  powinna wyglądać tak? (protokół dla każdej części osobny)

Wartość (można wypełnić po otwarciu ofert)
☑zamówienia 1.000.000,00zł netto zł, co stanowi równowartość 234230,44 euro 
    zamówień (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podziałem na części:
1)    ………………...… zł, co stanowi równowartość ………….…….… euro
2)    …………….......… zł, co stanowi równowartość ……………..…… euro
3)    ………………..…. zł, co stanowi równowartość ………………..… euro
4)    …………………………………..
    zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej,
została ustalona na kwotę ........................... zł, co stanowi równowartość ........................... euro,
☑w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1 pkt 7 oraz          w art. 388 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa”, została ustalona na kwotę 200.000,00 zł, co stanowi równowartość 46846,09 euro,
☑ zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 1.000.000,00zł netto  co stanowiło równowartość 234230,44 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie)300.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 70269,13. euro

Zaznaczam i wypełniam tylko ostatnią opcję
☑ zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 1.000.000,00zł netto  co stanowiło równowartość 234230,44 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie)300.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 70269,13. euro

7

Odp: protokół zp-pn

jasiekrok napisał/a:

i jeszcze jedno ...

30.04.2021- kierownik zatwierdził wybór oferty
04.05.2021- wykonawca składa dokumentu które miał przedłożyć po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy, kierownik zatwierdza te dokumenty
06.05.2021 - podpisanie umowy

w regulaminie komisji mam, że kończy ona pracę w momencie podpisania umowy lub unieważnieniu postępowania. Jakie daty więc wpisać w protokole?

pkt. 17 zp-pn
1.    Prace ☑ komisji przetargowej  osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem  postępowania zakończyły się w dniu  ................ r.
1)   
2)   
3)   
4)   
5)   

                                      (imię i nazwisko)                                                                  (podpis)

2.    Prace ☑ komisji przetargowej  osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, wynik oceny ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania w dniu ................ r. zatwierdził:

W pkt 1. wpisuję datę przedstawienia do podpisania kierownikowi ostatniej czynności (wybór oferty lub unieważnienie)
W pkt 2. wpisuję datę podpisania wyboru lub unieważnienia.

Najczęściej u mnie to te same daty.