1

Temat: Baza konkurencyjności

Postępowanie na roboty budowlane prowadzone na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy współfinansowane z RPO. Wartość szacunkowa zamówienia 100 tyś. Czy mogłam przeprowadzić PN, czy powinnam umieścić ogłoszenie w bazie konkurencyjności?

2

Odp: Baza konkurencyjności

W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp.