1

Temat: Zamówienie sektorowe???

Witam,

Czy jst (Starostwo Powiatowe) ogłaszając postępowanie, przeprowadzając przetarg nieograniczony na USŁUGI – publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnej...... (uruchomienie linii autobusowej) powinno zastosować przepisy dot. zamówień sektorowych???

Jak rozumieć art. 132 ust. 1 pkt 6, który mówi o zastosowaniu przepisów dot. zamówień sektorowych, jeżeli udzielane jest Zamówienie w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności: ...."6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego".

Postępowanie dotyczy jednej linii, a nie sieci.

Będę bardzo wdzięczna za pomoc.