1

Temat: KRK członka rady nadzorczej

Jeżeli w sp. z o.o. występuje rada nadzorcza i Wykonawca składając KRK dla jej członków sklada oświadczenie,że  jeden z czlonkow rady zmarł i uchwałą powołano w jego miejsce innego czlonka RN, zatem KRK sklada dla aktualnych jej członków. Sklada także dokumenty,ze zwrócił się do KRS o zmianę wpisu ale jeszcze tego nie dokonano. Czy to są wystarczajace dowody na to, żeby uznać za prawidłowe złożone przez Wykonawcę dokumenty KRK dla aktualnych czlonkow rady ?