Temat: Dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi

przetarg nieograniczony, powyżej progów, dofinansowany, usługa. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art.26 ust.1 pzp sklada wykaz uslug i na potwierdzenie nalezytości dwóch z nich składa protokoły odbioru częściowego usługi. Z treści protokołów wynika, że jest to potwierdzenie odbioru jednego z etapów danej usługi, który został zakończony a jego zakres odpowiada zakresem jednemu z warunków udziału w postępowaniu, tj. opisanych w jednym z punktów (warunki w siwz są rozbudowane podzielone na 6 punktów). Zastanawiam się czy można uznać takie protokoły częściowe. Do tej pory uznawane były tylko protokoły odbioru końcowego, kończącego całość zamówienia. Nie mogę znaleźć niczego w orzecznictwie. Czy jeżeli usługa nadal trwa tzn. realizowane są dalsze etapy to takie protokoły odbioru zrealizowanych etapów można uznać czy jednak nie??? Będę wdzięczna za pomoc.

2

Odp: Dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi

W przetargu na usługę wykonania dokumentacji projektowej uznałem referencje w postaci protokółu częściowego potwierdzającego zakończenie fazy zaprojektuj i odebranie dokumentacji projektowej. Referencje pochodziły z przetargu w formie zaprojektuj i wybuduj. Przez analogię bym uznał takie referencje, pod warunkiem, że etap został zakończony i dalsze prace (etapy) tego nie zmienią.