Temat: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Jak liczyć terminy ważności zabezpieczenia? Mam dwóch wykonawców i dwa różne wzory zabezpieczenia.

Data podpisania umowy: 15.07.2020 r.
Data zakończenia umowy: 14.09.2020 r.

Jak powinno być prawidłowo?

1)  1oo% zabezpieczenia: 15.07.2020 r. - 14.10.2020 r.
      30% zabezpieczenia: 15.09.2020 r. - 30.09.2025 r.


2) 1oo% zabezpieczenia: 15.07.2020 r. - 14.10.2020 r.
      30% zabezpieczenia: 15.10.2020 r. - 30.10.2025 r.

2

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1oo% zabezpieczenia: 15.07.2020 r. - 14.10.2020 r.
30% zabezpieczenia: 15.10.2020 r. - 28.09.2025 r.

3

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Moim zdaniem oba są prawidłowe bo zawierają się w datach, o których pisze jo.