1

Temat: Oświadczenie art. 25a ust. 1

Dzień dobry,
startujemy do przetargu, w którym musimy skorzystać od innej firmy z zasobów finansowych, który nie będzie naszym podwykonawcą.
W Oświadczeniu składanym na pods. art. 25 a ust. 1 ...dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania powinnam uzupełnić:
Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca czy Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca?

2

Odp: Oświadczenie art. 25a ust. 1

Nie.
Trzeba wypełnić OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA oraz dodatkowo dołączyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (oddanie do dyspozycji Wykonawcy).