Temat: potwierdzenie otrzymania meila

Witam, proszę o pomoc bo dręczy mnie cały czas, jak wysyłacie informację o wyborze oferty najkorzystniejszej do Wykonawców meilem i nie otrzymacie od wszystkich potwierdzenia ze otrzymał informację to liczycie do podpisania umowy 5 dni czy 10 ? W SIWZ mam też zapis ze Zamawiający lub wykonawca przekazując oświadczenia , wnioski zawiadomienia za pośrednictwem meila , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania.

2

Odp: potwierdzenie otrzymania meila

Ja mam taki zapis w SIWZ dot. sposobu porozumiewania się 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią     pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w 7.4 oświadczy, iż wiadomości nie otrzymał.
Natomiast  w praktyce jak nie otrzymam potwierdzenia,  to na ogół wysyłam jeszcze raz maila  do Wykonawcy ale w treści 2 maila - piszę o potwierdzenie otrzymania maila pierwszego. termin liczę tak jak zapisy w SIWZ czyli obowiązuje 5 dni ( dla bezpieczeństwa i z KPA nie liczę dnia wysłania).

3

Odp: potwierdzenie otrzymania meila

sprawdzam tylko kilka razy czy poszło na dobrego maile i potwierdzeniami się nie przejmuję

4

Odp: potwierdzenie otrzymania meila

O ile nie dostałem zwrotki że maila nie dostarczono to liczę 5 dni. W SIWZ mam podobne zapisy co Helena1.