Temat: zmiany w umowie na dostawę środków czystości

Powiat zawarł umowę z Wykonawcą na dostawę w roku 2020 środków czystości w tym środków do dezynfekcji oraz rękawic jednorazowego użytku dla wszystkich swoich jednostek organizacyjnych. Załącznikiem do umowy był wykaz środków czystości zawierający nazwę producenta oraz cenę. W obecnej sytuacji Wykonawca zaczyna zgłaszać obawę nie zrealizowania tych dostaw bądź jego realizację choć nie ma nawet pewności że będzie to ten sam co w ofercie produkt (tego samego producenta czy o tym samym składzie), ale po znacznie wyższych cenach, co wynika z ograniczonych dla samego Wykonawcy dostaw oraz bardzo wysokich cen na rynku tychże środków. Umowa zawiera możliwość jej zmiany w przypadku zastąpienia środków materiałami zamiennymi przy zachowaniu ich minimalnych wymaganych parametrów, w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów określonych w umowie jednakże przy zachowaniu niezmienności ceny. Jak zatem ma postąpić Zamawiający aby nie złamać zapisów umowy a jednocześnie żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której to jednostki takie jak DPS-y nie miałyby środków takich jak rękawice jednorazowego użytku? Czy do umów już zawartych ma zastosowanie specustawa tj. czy można te produkty nagle wyłączyć z zawartej już umowy i wówczas należałoby szukać innego dostawcy, który tylko byłby w stanie zapewnić te środki.