1

Temat: Zmiana ogłoszenia

Witam,
czy muszę zmienić ogłoszenie o zamówieniu jeśli wprowadzam zamiany do SIWZ i umowy dot. zmian umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy? W Ogłoszeniu miałam zapis "zmiany umowy - Określone w załączniku nr 1 do SIWZ, tj. wzór umowy"

WYdaje się, że w takiej sytuacji należy tylko zmaieścić informację na stronie www o zmianie SIWZ,
Tak?

2

Odp: Zmiana ogłoszenia

Moim zdaniem błędny jest zapis w ogłoszeniu, tam wyraźnie jest wskazane, że Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Czy w punkcie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia też nie wpisujesz nic poza przekierowaniem wykonawców do siwz

3

Odp: Zmiana ogłoszenia

Akurat pkt II 4 opisałem ale tu nie. Czy jest to bła wymagający zmiany ogłoszenia? Dałem krótki termin do złożenia oferty i teraz czas mnie goni...
Myśłleliśmy zamieścić tylko informację dot. zmiany SIWZ bez zmiany ogłoszenia.
Czy może być z tego jakiś zarzut?

4

Odp: Zmiana ogłoszenia

Ja osobiście w tej chwili dokonał bym zmiany ogłoszenia podając aktualne informacje dotyczące zmiany umowy i dla zaspokojenia wymagań ewentualnych kontroli wydłużył termin składania ofert o 2 - 3 dni. To nie namiesza jakoś specjalnie w terminie realizacji a pozwoli na spokojny sen.

5

Odp: Zmiana ogłoszenia

Ok, dziękuję za odpowiedź.