1

Temat: Ogłoszenie o zamówieniu (PN do 144 tys)

Moje pierwsze Ogłoszenie o zamówieniu i już w dziale I mam problem. Dodam, że jest to PN, do 144 tys procedura bez opcji elektronicznej - składanie oferty po staremu.


W dziele I.4. KOMUNIKACJA ? są 3 opcje wyboru:
1. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 

3. Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Czy prowadząc procedurę PN do 144.000 bez opcji elektronicznej wybieram pkt 3 i podaje adres strony www, tak?
I jeszcze jedno pytanie:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
1. elektronicznie
2. Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób
3. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Adres?.
Czy prowadząc procedurę PN do 144.000 bez opcji elektronicznej wybieram pkt 3 i podaje adres siedziby, tak?

2

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu (PN do 144 tys)

wybierasz pkt.2 i wstawiasz na stronę SIWZ do pobrania (to musisz). Ograniczenie w pkt 3 jest po to aby móc pobrać programy do przegladania Twoich dokumentów jeśli są w formacie innym niż standardowe wymienione w rozporządzeniu
Drugi akapit. Wnioski i oferty jeśli papierowe - to pkt 3

3

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu (PN do 144 tys)

Czyli prowadząc wersję papierową (tylko) powiniścy wpisać:
1. TAK i adres naszej strony www
2. TAK i adres naszej storny www.
3. NIE
dalej... oferty lub wnioski:
1. NIE
2. NIE
3. TAK i podać adres naszej siedziby

Będzie ok?

4

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu (PN do 144 tys)

w 1 piszę że nie


w 3 Piszę "w formie pisemnej" i adres

5

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu (PN do 144 tys)

Dzięki

6 (edytowany przez marekw2 2019-10-31 12:24:19)

Odp: Ogłoszenie o zamówieniu (PN do 144 tys)

Wątek 1
1 Nic nie zaznaczam
2 Podaje adres strony internetowej, na której jest zamieszczona siwz
3 Nic nie zaznaczam
Watek 2
1 i 2 nic nie zaznaczam
3 Tu wpisuję - pisemnie na adres zamawiającego