1 (edytowany przez wadialny 2019-09-04 10:25:07)

Temat: Unieważnienie postępowania w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

W praktyce jest wyrażane stanowisko, że zamieszczenie w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, informacji o unieważnieniu postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, stanowi przekazanie informacji o sposobie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykonanie zasady przejrzystości i jawności postępowania (art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 Pzp). Niemniej jednak, żaden przepis ustawy Pzp nie wskazuje wprost na taki obowiązek.

Więcej pod linkiem:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia/czy-w-przypadku-uniewaznienia-postepowania-zamawiajacy-jest-obowiazany-zamiescic-w-biuletynie-zamowien-publicznych-ogloszenie-o

2

Odp: Unieważnienie postępowania w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Zgadzam się, treść samego formularza ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wprowadza w błąd, przyznam się że unieważniając postępowanie zamieszczam ogłoszenie w BZP big_smile
Podziękowania za artykuł.

3

Odp: Unieważnienie postępowania w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Przyznam, że zawsze zaskakiwały mnie poglądy żeby ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wykorzystywać do informowania o braku udzielenia zamówienia.