1

Temat: Zmiana umowy - usługi społeczne art 138 o

Witam, przetarg na usługi społeczne zgodnie z art. 138o, w umowie jest zapis:
1.    Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
2.     W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy:
a)    zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
b)    przesuniecie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
- czy w związku z tymi zapisami możemy dokonać innych zmian, głównie chodzi o przeniesienie z roku 2020 na rok 2019 osób biorących udział w szkoleniu. Wykonawca ma w umowie podzielone ile osób ma przeszkolić w danym roku, jednakże są chętni zrobić to jeszcze w tym roku.

2

Odp: Zmiana umowy - usługi społeczne art 138 o

Ostatecznie można byłoby podeprzeć się ust.2 pkt b). Choć całość tych zapisów to trochę namącone.

3 (edytowany przez Darek W. 2019-07-24 10:59:06)

Odp: Zmiana umowy - usługi społeczne art 138 o

Ruda26 napisał/a:

Witam, przetarg na usługi społeczne zgodnie z art. 138o, w umowie jest zapis:
1.    Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
2.     W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy:
a)    zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
b)    przesuniecie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
- czy w związku z tymi zapisami możemy dokonać innych zmian, głównie chodzi o przeniesienie z roku 2020 na rok 2019 osób biorących udział w szkoleniu. Wykonawca ma w umowie podzielone ile osób ma przeszkolić w danym roku, jednakże są chętni zrobić to jeszcze w tym roku.

Jeśli będzie odpowiednie uzasadnienie i stosowny aneks - to tak. Bo rozumiem, że w umowie są określone daty szkolenia.

4

Odp: Zmiana umowy - usługi społeczne art 138 o

Tak w umowie mamy że w roku 2019 -11 osób w terminie od 15.01.2019 do 30.09.2019 i analogicznie tak na 3 lata