1

Temat: udostepnienie SIWZ na stronie internetowej do kiedy

udostępnienie SIWZ na stronie internetowej - jak długo po otwarciu ofert może być udostępniona jeszcze na stronie internetowej Zamawiającego, czy reguluje to jakiś przepis. Jest mowa w protokole postępowania w pkt 7 (od - do). Pytanie moje jest podyktowane tym, że wykonawca chce cały protokół wraz załącznikami (a to jest robota budowlana i duży opis zamówienia) i chce mu napisać, że niektóre załączniki choćby np. SIWZ, wyjaśnienia i zmiany są na stronie internetowej. Czy tak mogę napisać? Resztę załączników tak jak chciał prześlę skany e-mailem. tylko nie chce się wkopać z tym SIWZ - bo powinnam go odlinkować po otwarciu ofert?

2

Odp: udostepnienie SIWZ na stronie internetowej do kiedy

art. 42. 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

3

Odp: udostepnienie SIWZ na stronie internetowej do kiedy

A dłużej nie mozna? Zakazu nie ma - to jest termin wymagany.

4

Odp: udostepnienie SIWZ na stronie internetowej do kiedy

SIWZ i załączniki mogą zostać na stronie, nie ma mowy o obowiązku ich usuwania.