1

Temat: odrzucenie za złe miejsca

Robię PN na wyjazd zagraniczny, W trakcie mają być wizyty w wyspecjalizowanych firmach - określone w OPZ czym mają się zajmować. W formularzu oferty chce, żeby wykonawcy wskazali nazwy firm gdzie będą wizyty. We wzorze umowy zapis, że wizyty mają być w firmach podanych w ofercie oraz że mogą być zmiany miejsc pod warunkiem spełnienia wymogów z OPZ.
Jeżeli po otwarciu ofert sprawdzimy firmy podane w ofercie i okaże się, że nie spełniają wymagań określonych w OPZ to czy będzie można odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ?