1

Temat: BZP ogłoszenie o zamówieniu z błędną nazwą zamówienia

ogłoszenie z błędna nazwą zamówienia opublikowane w BZP.
1. Nie zmieniłam ogłoszenia z błędną nazwa ani nie umieściłam SIWZ na stronie zamawiającego.
2. Opublikowałam poprawne ogłoszenie i zamieściłam SIWZ na stronie www.
Co zrobić z ogłoszeniem z błędami (czy traktować jako wszczęte postępowanie????), które znajduje się tylko w BZP?

2

Odp: BZP ogłoszenie o zamówieniu z błędną nazwą zamówienia

W takim wypadku jest obarczone błedami i należy uniewaznić. Nie może być "tylko wszczęte". Trzeba coś z nim zrobić.

3

Odp: BZP ogłoszenie o zamówieniu z błędną nazwą zamówienia

ale historia

4

Odp: BZP ogłoszenie o zamówieniu z błędną nazwą zamówienia

cbud napisał/a:

W takim wypadku jest obarczone błedami i należy uniewaznić. Nie może być "tylko wszczęte". Trzeba coś z nim zrobić.

Z nim, to znaczy z kim? W świetle przepisów Pzp postępowania nie ma. Zgodnie bowiem z art 40 ust. 1 Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. wink

5 (edytowany przez janek159 2019-07-02 12:48:52)

Odp: BZP ogłoszenie o zamówieniu z błędną nazwą zamówienia

smile upublicznienie z ułomnością nie będące wszczęciem

6

Odp: BZP ogłoszenie o zamówieniu z błędną nazwą zamówienia

MIRAS napisał/a:
cbud napisał/a:

W takim wypadku jest obarczone błedami i należy uniewaznić. Nie może być "tylko wszczęte". Trzeba coś z nim zrobić.

Z nim, to znaczy z kim? W świetle przepisów Pzp postępowania nie ma. Zgodnie bowiem z art 40 ust. 1 Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. wink

Nie bardzo kapuję. Jest bo zostało głoszone w BZP z tym, że z błedami (nie ma ogłoszenia na swojej stronie i nie ma siwz). Samo postepowanie jednak wszczęte zgodnie z ogłoszeniem BZP.

7

Odp: BZP ogłoszenie o zamówieniu z błędną nazwą zamówienia

Treść obu ogłoszeń jest, poza nazwą postępowania, identyczna. Nazwa jest zbliżona i być może na pierwszym ogłoszeniu powinnam była zrobić postępowanie. Celem zmiany było zachowanie oznaczeń z planu zamówień.
Stan jest taki, że wykonawcy znajdują dwa ogłoszenia o bardzo zbliżonej nazwie, identycznej treści i jedno postępowanie na naszej www. I mam telefony.
Wybieram "postępowania nie ma, nie zostało prawidłowo wszczęte".
Wyrok:
W uchwale z dnia 28 kwietnia 2017 r., KIO/KD 14/17, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że ?W trybie przetargu nieograniczonego wszczęcie postępowania następuje przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej (art. 40 ust. 1 ustawy Pzp). Wszczęcie postępowania następuje zatem z chwilą ziszczenia się obu tych zdarzeń. Niedopełnienie tych obowiązków powoduje, że postępowanie już na wstępnym etapie obarczone jest wadą.

Celem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej jest umożliwienie dostępu do ogłoszenia każdemu zainteresowanemu. Ustawodawca w powołanej regulacji przesądził o publicznym dostępnie do ogłoszenia o zamówieniu, a o tym możemy mówić tylko wtedy, gdy zastało ono zamieszczone nie tylko w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, ale również na stronie internetowej zamawiającego. W tym zakresie ustawodawca nie przewidział alternatywny. Zdaniem ustawodawcy, wypełnienie jednego z tych warunków nie jest wystarczające do uznania, że postępowanie zostało wszczęte (w sposób prawidłowy). Sytuacji tej nie zmienia również zrealizowanie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 2 ustawy Pzp). Obowiązki te bowiem są rozłączne, zrealizowanie jednego z nich nie wpływa na obowiązek zrealizowania drugiego.

8

Odp: BZP ogłoszenie o zamówieniu z błędną nazwą zamówienia

no i mądrze,
definicja z art. 40 ust.1 mówi jakie elementy muszą się składać łącznie na wszczęcie

9

Odp: BZP ogłoszenie o zamówieniu z błędną nazwą zamówienia

ad. janek159 - oczywiście wszczęcie prawidłowe, tak jak podobnie cała ustawa mówi jak należy prawidłowo przeprowadzić postępowanie. Czynności wykonane nie prawidłowo nie oznaczają, że ich wogóle nie było.