1

Temat: okres rękojmi

Czy okres rękojmi przy budowie placu zabaw wynosi 2 lata?

2

Odp: okres rękojmi

wynosi tyle ile postawiono w warunkach lub kryteriach.

3

Odp: okres rękojmi

chyba że nie doprecyzowano to
Art.  568.  [Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne. Przedawnienie roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy]
§  1.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.