1 (edytowany przez janek159 2019-05-02 10:22:35)

Temat: jak oceniać zespół projektowy

Przetarg na wyk. dokumentacji projektowej. Kryterium - doświadczenie zespołu projektowego.

W warunkach wymóg dysponowania 5 osobami projektantami w każdej z branż.

Kryterium ma polegać na ocenie doświadczenia tych osób, np. ile każda z osób wykonała w zakresie swojej branż dokumentacji projektowej jakiegoś budynku użyteczności pub,. o kubaturze ...


Wykaz osób z opisem tego doświadczenia na potrzeby kryterium musi być złożony wraz z ofertą przez każdego wyk. , jako treść oferty.

Potem najwyżej oceniony powinien złożyć wykaz osób na potrzeby spełnienia warunków.

Co jak złoży wykaz z innymi osobami jak w wykazie na potrzeby kryterium. Czy można zastrzec że muszą to być te same osoby co oceniane w kryteriach?    Właściwie najchętniej  wypadałoby żądać jednego wykazu osób z ofertami i zastrzec że nie ma do niego zastosowania art. 26.3.

Posłużyłby on do kryteriów i od razu do warunków.

Macie jakiś pogląd?

2

Odp: jak oceniać zespół projektowy

Ja zastrzegam w SIWZ, że mają to być te same osoby. Gdyby zmiana jednak była konieczna, np. z uwagi na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu, obniżam punktację. No i mam zapisy w umowie, że nie można ot tak zmienić sobie osób wykonujących zamówienie.

3

Odp: jak oceniać zespół projektowy

Natomiast ja myślałem żeby określić że w przypadku problemów ze spełnieniem warunków w zakresie osób, zastosowanie będzie miał art. 26.3 ale przy założeniu że osoby wskazane na potrzeby kryteriów nie mogą się zmienić. Mogą np. wskazać inna usługę ale tej samej osoby.

4 (edytowany przez memphis 2019-05-06 15:44:21)

Odp: jak oceniać zespół projektowy

To jest oczywiście założenie co do zasady. Ale jeśli wykonawca po wezwaniu w trybie 26.3. uzna, że spełni warunek udziału w postępowaniu tylko poprzez zmianę osoby, to co zrobisz, odrzucisz?
Jeśli chodzi o zmianę wykazu doświadczenia osoby, to na tym etapie już nie powinno być wątpliwości, bo doświadczenie będzie wcześniej ocenione.
Ja staram się tworzyć taki formularz oferty dot. doświadczenia, żeby wykaz osób był już tylko formalnością.

5

Odp: jak oceniać zespół projektowy

Jeśli założyć, że wykaz osób na potrzeby oceny kryterium jest treścią oferty ....a tak jest,

to późniejsza złożenie wykazu osób na potwierdzenie warunku z inną osobą powodowałoby zmianę treści oferty.

Przy opisie tego w SIWZ może i bym odrzucił taką ofertę lub tez wykluczył za brak potwierdzenia spełnienia warunku.

6

Odp: jak oceniać zespół projektowy

Moim zdaniem, jeżeli w toku oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu okaże się, że osoba nie spełnia jakichś kryteriów, to powinno się to wiązać ze zmianą punktacji, a nie odrzuceniem oferty. Analogicznie jest, gdy wykonawca w ofercie deklaruje jedno, a zamawiający ocenia to inaczej. Na zasadzie, że wykonawca oferuje skierowanie osoby o wyższych kwalifikacjach, ale tak faktycznie nie jest.
Weź po uwagę, że skierowanie osoby posiadającej większe doświadczenie jest fakultatywne, wykaz osób składany w trybie art. 26.1 - 2  nie stanowi treści oferty sensu stricto, a ponadto wykonawca posiada ustawowe prawo uzupełnienia tego wykazu i zmiany osoby na taką, która spełnia wymagania minimalne.
Zresztą, ocena powinna być tak przeprowadzona, żeby faktycznie stwierdzić, że osoba ma stosowne kwalifikacje, zgodne z kryteriami oceny.

7 (edytowany przez janek159 2019-05-08 06:05:46)

Odp: jak oceniać zespół projektowy

możliwe że się do końca nie rozumiemy, nie mieszajmy oceny kryteriów z oceną spełnienia warunków,

zostawmy to, dzięki za wymianę poglądów