1

Temat: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

Dzień dobry, czy w związku z ustawa z dnia 21 lutego 2019 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE należy coś zmienić, dodać w SIWZ, umowach dot zamówień?

Zastanawia mnie np. art. 72 ust. 5.

Do tej pory stosowałem w SIWZ i ogłoszeniu wzór udostępniony przez UZP.

2

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

Ktoś w końcu ruszył ten temat.

Zauważyłem że można żądać umów o pracę w celu potwierdzenia zatrudnienia.

3

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/ustawa-zapewniajaca-stosowanie-rodo

UZP w przykładowych klauzulach nic nie zmienił, czyli są nadal aktualne?

4

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

art.  8a ust. 5.
"Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a, na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu, w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą."
czy w związku z tym zapisem wpisujecie coś do siwz oraz ogłoszenia poza tym co do tej pory, czyli klauzula oraz oświadczenie w ofercie?

5

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

Nic więcej co wcześniej, do SIWZ i ogłoszenia.

6

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

ok, dzieki

7

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

No ja dopisałem do klauzuli o tych ograniczeniach, bo w tych dotychczasowych tego nie ma.

8

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

rybix, a możesz wrzucić treść dopisaną bo dziś ogłaszam przetarg i nie mam już czasu, będę wdzięczna

9

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

ja też dopisałam

10

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

Ale co z art. 143e ust. 2 (weryfikacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę)
Wpisujecie to dosłownie, czy te klauzule wcześniejsze dot. oświadczeń są aktualne, czy lepiej zacytować ten artykuł?

11

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

143e to możliwości co może wymagać Zamawiający, nie ma tu żadnego przepisywania.

12

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

czyli zostaje po staremu?

13

Odp: Nowelizacja pzp - ustawa z 21 lutego 2019 r?

Czy z zapisów wynika że można już żądać umów niezanonimizowanych,