1

Temat: Uzupełnianianie dokumentów - art. 26 ust. 3

Zgodnie z art.26 ust.3 zamawiający wzywa wykonawców do uzupełnienia złożonych dokumentów. Czy w sutuacji, kiedy najkorzystniejsza oferta jest kompletna  i nie podlega odzrzuceniu a w pozostałych brakuje niektórych  dokumentów muszę wzywać wykonawców  do uzupełnienia ?

2

Odp: Uzupełnianianie dokumentów - art. 26 ust. 3

Przed nowelą było, że może wezwać, jeśli zagrożone jest postępowanie.

Teraz jest, że MUSI WEZWAĆ ZAWSZE, wyznaczając termin dostarczenia. Nie złoży żadnych dokumentów (tj.oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału), a my i tak musimy go wezwać do ich uzupełnienia, dając jeszcze jedną szansę. I gdzie tu równe traktowanie ? smile

Tylko w jednym przypadku nie musimy wzywać-jeśli mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania (np. ze wzgl.na niezamieszczenie ogłoszenia).

3

Odp: Uzupełnianianie dokumentów - art. 26 ust. 3

Z jednej strony wygląda na bezsensowną stratę czasu... ale jeżeli jest coś nie tak w tej najtańszej ofercie a Zamawiający tego nie zauważył (lub nie chce zauważyć)...