1

Temat: zwrot wadium

Czy wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej można wysłać w jednej kopercie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty?