1

Temat: Zapis w Ogłoszeniu o możliwości udzielenia zamówień podobnych

Dzień dobry,
proszę o Waszą opinię czy poniższy Zapis:

"Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie ostatnich 3 latach od udzielenia zamówienia podstawowego (stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania) zamówień podobnych w wysokości nieprzekraczającej 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z Zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP (Rozdział 3 SIWZ)."

jest wystarczający aby móc zrealizować zamówienie podobne ?

2

Odp: Zapis w Ogłoszeniu o możliwości udzielenia zamówień podobnych

trochę więcej szczegółów co rozumiesz przez roboty podobne. Zapis nie może być tak szeroki bo interpretacja będzie w pełni sticto uznaniowa

3

Odp: Zapis w Ogłoszeniu o możliwości udzielenia zamówień podobnych

do lukas7: o ile wiem to jutro na portalu wPrzetargach.pl będzie obszerna publikacja właśnie dotycząca zamówień uzupełniających na roboty budowlane