1

Temat: Formularz odwołania/przystąpienia w skrzynce ePUAP

W jaki sposób wypełnić sekcję "Przedstawiciel ustawowy/pełnomocnik:" w Formularzu odwołania lub przystąpienia do odwołania w skrzynce KIO na ePUAP w przypadku, gdy odwołującego/przystępującego reprezentują wg KRS dwie osoby łącznie ?