1

Temat: Przystąpienie do odwołania wnoszone w postaci elektronicznej

Czy Przystąpienie do odwołania wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można przesłać do KIO pocztą elektroniczną ?