1

Temat: Formularz ofertowy

Do oferty Wykonawca ma dołączyć tabelę elementów wyn. ryczałtowego. Czy tabelę należy traktować jako kosztorys? Czy w związku z powyższym wystarczy zapis, iż taka tabela ma charakter jedynie pomocniczy przy obliczeniu ceny. Jeżeli Wykonawca nie wyceni którejkolwiek z pozycji tabeli, Zamawiający uzna, że została ona wyceniona w innej pozycji?

2

Odp: Formularz ofertowy

To raczej sam zamawiający powinien wiedzieć co mu jest potrzebne i co to za "tajemnicza tabela".