1

Temat: zabezpieczenie

Okres gwarancji wynosi 5 lat, okres rękojmi 3 lata, kiedy zwrócić 30% zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

2

Odp: zabezpieczenie

Po upływie rękojmi. Art. 151 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

3

Odp: zabezpieczenie

dlatego zrównuje oba okresy żeby mieć jasność

4

Odp: zabezpieczenie

Osobiście zawsze wydłużam okres rękojmi do okresu gwarancji jeżeli jest to jednym z kryterium oceny ofert, ale oczywiście jak eva, po upływie rękojmi.

5

Odp: zabezpieczenie

ja nie tylko jako kryterium, w zależności od przedmiotu stawiam jako warunek minimalny smile