1

Temat: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

PN w ramach "zaprojektuj i wybuduj", dla projektu żądam 36 m. gwarancji, dla robót 60 m., czy w takim wypadku mogę żądać dwóch zabez. 10% od wartości brutto projektu, 10% od robót?