Temat: Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Czy w pismach kierowanych do wykonawców, np. wybór, wykluczenie, wezwanie, wyjaśnienie treści SIWZ, informujecie o środkach ochrony prawnej o odwołaniu lub możliwości złożenia informacji

2

Odp: Pouczenie o środkach ochrony prawnej

na wyborze i wykluczeniach daję info o odwołaniu

3

Odp: Pouczenie o środkach ochrony prawnej

...a lasy giną.

4 (edytowany przez wadialny 2019-02-11 19:31:11)

Odp: Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zamieszcza w SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt 17 Pzp).

Nie ma obowiązku zamieszczania pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także w zawiadomieniach o wykluczeniu z postępowania wykonawcy, odrzuceniu oferty lub unieważnieniu postępowania, jeśli zamawiający zdecyduje się na odrębne zawiadomienia.

Polecam:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/zawiadomienie-o-odrzuceniu-oferty-wykluczeniu-wyborze-oferty-uniewaznieniu-postepowania/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-odrzuceniu-oferty-wykluczeniu-z-postepowania-uniewaznieniu-postepowania

Warto zapoznać się z treścią art. 92 ust. 1, art. 93 ust. 3 Pzp.

5

Odp: Pouczenie o środkach ochrony prawnej

MIRAS napisał/a:

...a lasy giną.

jedno zdanie na tej samej kartce co rozstrzygnięcie wink co najwyżej toneru szkoda wink

6

Odp: Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Pytanie wynika z długoletniej "dobrej" praktyki zamawiającego polegającej na informowaniu w każdym piśmie o przysługujących ŚOP.