1

Temat: ogłoszenie o zamówieniu

1. Czy wykaz dokumentów żądanych od wykonawców zagranicznych można umieścić w sekcji III.7 - inne dokumenty?
2. Jeżeli żądałam na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykazu osób, to czy w sekcji III.1.3. (Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności...) wpisuję TAK?
3. Jeżeli nie przewiduję umowy ramowej czy dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej wpisuję NIE, czy nic nie wpisuję?

2

Odp: ogłoszenie o zamówieniu

1. Umieszczam w tym samym miejscu co dla wykonawców polskich
2. wpisuję nie
3. wpisuję nie