1

Temat: podwykonawcy dostaw i usług

W umowie na roboty budowlane umieszczam zapis co powinna zawierać umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. W ustawie pzp jest mowa, że w przypadku podwykonawstwa na rob.budowlane zamawiający może wnieść zastrzeżenia lub sprzeciw. Czy w przypadku dostaw i usług zamawiający może wnieść sprzeciw lub gdy wykonawca nie doprowadzi do zgodności zapisów umowy  w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wystąpić o kary umowne?