1 (edytowany przez eva 2018-12-11 07:14:10)

Temat: Oświadczenia i dokumenty po 18.10.2018 r.

W związku z elektronizacją zamówień zmieniło się również rozporządzenie ws. dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Chodzi o zamówienia poniżej progu.

Rozumiem, że wszystkie dokumenty są w wersji papierowej (zgodnie z wyborem zamawiającego nie zostanie dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) z tą różnicą, że dokumenty i Oświadczenia z rozporządzenia mogą być w oryginale (wersja papierowa) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (również wersja papierowa). W związku z tym:
- oświadczenie o braku postaw z wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być w oryginale ( w rozporządzeniu nie ma tego Oświadczenia, natomiast jest wymienione w ustawie),
- oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej powinno być w oryginale ( w rozporządzeniu nie ma tego Oświadczenia, natomiast jest wymienione w ustawie).
Czy dobrze to rozumie?
Mam wątpliwość jeszcze do zobowiązanie podmiotu trzeciego. Czy ma być w oryginale czy może być też w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W rozporządzeniu jest tylko mowa jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawcy.

Nawiązując do zamówień powyżej progów gdzie teraz wszystkie dokumenty są elektroniczne to jak interpretować zapis z rozporządzenia ?2. dokumenty  lub  Oświadczenia,  o których  mowa  w rozporządzeniu,  składane  są  w oryginale  w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopi i dokumentu lub Oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.? Chodzi o oryginały, które muszą być w postaci elektronicznej ale czy podpisane również kwalifikowanym podpisem elektronicznym ? Z rozporządzenia wprost to nie wynika.

2

Odp: Oświadczenia i dokumenty po 18.10.2018 r.

eva napisał/a:

- oświadczenie o braku postaw z wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być w oryginale ( w rozporządzeniu nie ma tego oświadczenia, natomiast jest wymienione w ustawie),

- oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej powinno być w oryginale ( w rozporządzeniu nie ma tego oświadczenia, natomiast jest wymienione w ustawie).

1. Oryginał.
2. Oryginał lub kopia "za zgodność" - w rozporządzeniu jest.

3 (edytowany przez jo 2018-12-11 10:40:37)

Odp: Oświadczenia i dokumenty po 18.10.2018 r.

czyli jeżeli przy GK mam zapis że "przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o przynależności...." to ok bo poniżej 11 ust 8 czy oryginał czy za zgodność to jest to formą pisemną??

4

Odp: Oświadczenia i dokumenty po 18.10.2018 r.

Jest podpis, jest forma pisemna.

5

Odp: Oświadczenia i dokumenty po 18.10.2018 r.

Marcel napisał/a:
eva napisał/a:

- oświadczenie o braku postaw z wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być w oryginale ( w rozporządzeniu nie ma tego oświadczenia, natomiast jest wymienione w ustawie),

- oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej powinno być w oryginale ( w rozporządzeniu nie ma tego oświadczenia, natomiast jest wymienione w ustawie).

1. Oryginał.
2. Oryginał lub kopia "za zgodność" - w rozporządzeniu jest.

OK, rzeczywiście oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej jest w rozporządzeniu więc będzie w kopii lub oryginale.

1. A co z zobowiązanie podmiotu trzeciego. Czy ma być w oryginale czy może być też w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W rozporządzeniu jest tylko mowa jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawcy?

2. Nawiązując do zamówień powyżej progów gdzie teraz wszystkie dokumenty są elektroniczne to jak interpretować zapis z rozporządzenia tj. "Dokumenty  lub  oświadczenia,  o których  mowa  w rozporządzeniu,  składane  są  w oryginale  w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopi i dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem". Chodzi o oryginały, które muszą być w postaci elektronicznej ale czy podpisane również kwalifikowanym podpisem elektronicznym ? Z rozporządzenia wprost to nie wynika.

6

Odp: Oświadczenia i dokumenty po 18.10.2018 r.

Wydaje się że zgodnie ze zmianą rozporządzenia wszystko to co wymienia rozporządzenie poniżej progu, można złożyć w formie papierowej w oryginale lub kopi poświadczonej (paragraf 2 rozporządzenia zmieniającego....).
W rozporządzeniu nie wymienia się zobowiązania podmiotu "3". Sam dokument składany jest na podstawie art 22a.2 ustawy więc tu się nic nie zmieni, zobowiązanie podmiotu = oryginał.

7

Odp: Oświadczenia i dokumenty po 18.10.2018 r.

OK wszystko jasne. A powyżej progów czy oryginały dokumentów lub oświadczeń mają również być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Z rozporządzenia wprost to nie wynika.

Mam jeszcze pytanie z innej beczki. Niedawno ogłoszono tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 czy coś się zmieniło? Czy weszła jeszcze jakaś zmiana i trzeba dopisywać teraz ze zmianami tj. t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami?

8

Odp: Oświadczenia i dokumenty po 18.10.2018 r.

mają byc podpisane, tylko wtedy staja sie dokumentem

9

Odp: Oświadczenia i dokumenty po 18.10.2018 r.

eva napisał/a:

Mam jeszcze pytanie z innej beczki. Niedawno ogłoszono tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 czy coś się zmieniło? Czy weszła jeszcze jakaś zmiana i trzeba dopisywać teraz ze zmianami tj. t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami?

Tak, z późn.zm, co do zmian to na stronie UZP masz ustawę z naniesionymi wszystkimi zmianami.