1

Temat: Brak wszystkich aneksów do gwarancji wadialnej

W prowadzonym postępowaniu Zamawiajacy trzykrotnie zmieniał termin składania ofert: pierwotny wyznaczono na dzień 19.11.2018r., drugi termin - 22.11.2018r., trzeci termin - 28.11.2018r., czwarty termin - 03.12.2018r. Wykonawca do oferty dołączył oryginał gwarancji wadialnej wraz z aneksem nr 3 (Brak aneksów nr 1 i nr 2). Gwarancja wadialna wystawiona z datą pierwotnego terminu składania ofert (tj. 19.11.2018r. - 18.12.2018r.), natomiast treść aneksu nr 3 do gwarancji brzmi: "Paragraf 3 gwarancji o treści: gwarancja jest ważna w okresie od 28.11.2018r. do 27.12.2018r. (...)  otrzymuje brzmienie: gwarancja jest ważna w okresie od 03.12.2018r. do 04.01.2019r.....". Z treści kolejnego paragrafu aneksu nr 3 wynika, iż stanowi on integralną część gwarancji nr.... z dnia... (gwarancji pierwotnej). Czy Zamawiajacy nie będąc w posiadaniu aneksów nr 1 i nr 2 do gwarancji oraz biorąc pod uwagę treść aneksu nr 3, może uznać wadium za wniesione właściwie?

2

Odp: Brak wszystkich aneksów do gwarancji wadialnej

masz pierwotną i masz aktualny aneks z termina, które są teraz odpowiednie więc należy przyjąć (chyba że zmienicie termi smile

3

Odp: Brak wszystkich aneksów do gwarancji wadialnej

Jest jak najbardziej ok.

4

Odp: Brak wszystkich aneksów do gwarancji wadialnej

A co jeżeli Aneksami Nr 1 lub 2 zmianie uległy inne warunki gwarancji, np. wymagana wysokość wadium?

5

Odp: Brak wszystkich aneksów do gwarancji wadialnej

piszesz, że odnosi się do pierwotnej więć?