1

Temat: zwrot zabezpieczenia

Mamy do zwrotu zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wobec wykonawcy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Zabezpieczenie zwrócić zatem komornikowi?

2

Odp: zwrot zabezpieczenia

Dostaliście pismo od komornika?

3

Odp: zwrot zabezpieczenia

Tak, dostaliśmy.

4

Odp: zwrot zabezpieczenia

więc teraz on rządzi