Temat: STWiOR

Czy mając program prac konserwatorskich potrzebuję STWiOR? Jak się ma jedno do drugiego? Podeślijcie proszę jakieś opinie.

2

Odp: STWiOR

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, STWIOR jest elementem obligatoryjnym opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ wskazuje na sposób wykonania robót budowlanych. W takim przypadku STWIOR musi być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Jeżeli program prac konserwatorskich spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla STWIOR, to wystarczy nazwać taki program specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Oczywiście zakładam, że przedmiotem Twojego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych.

3

Odp: STWiOR

Dzięki za odpowiedź.